Speciale bijeenkomsten

Doelstellingen:

  • Bijeenkomsten over verschillende onderwerpen, zoals carrière, spiritualiteit en andere, die tot doel hebben een uitwisseling van informatie te bevorderen, evenals het nader tot elkaar brengen en verrijken van onze persoonlijke ervaringen
  • Het netwerk tussen mensen te bevorderen
  • Stimuleren en genereren van nieuwe vriendschappen en banden.
  • Uitwisselen van ervaringen en informatie